Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
pull/709/head
Nextcloud bot 4 weeks ago
parent
commit
0b4ce56d64
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 130DAB86D3FB356C
 1. 4
    l10n/cs.js
 2. 4
    l10n/cs.json
 3. 4
    l10n/zh_HK.js
 4. 4
    l10n/zh_HK.json

4
l10n/cs.js

@ -34,6 +34,9 @@ OC.L10N.register(
"Remove from favorites" : "Odebrat z oblíbených",
"Add to favorites" : "Přidat do oblíbených",
"Error during preparing note for deletion." : "Chyba při přípravě vymazání poznámky.",
"The note has been changed in another session. Please choose which content should be saved." : "Poznámka byla upravena v jiném sezení. Zvolte, který obsah má být uložen.",
"Use version from server" : "Použít verzi ze serveru",
"Use current version" : "Použít stávající verzi",
"Empty note" : "Prázdná poznámka",
"Write …" : "Zapsat…",
"Details" : "Podrobnosti",
@ -43,6 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"Exit full screen" : "Opustit celou obrazovku",
"Full screen" : "Na celou obrazovku",
"Save failed. Click to retry." : "Uložení se nezdařilo. Klikněte pro opětovný pokus.",
"Update conflict. Click for resolving manually." : "Konflikt aktualizace. Klikněte pro manuální řešení.",
"Set category" : "Nastavit kategorii",
"Category" : "Kategorie",
"Uncategorized" : "Nezařazené",

4
l10n/cs.json

@ -32,6 +32,9 @@
"Remove from favorites" : "Odebrat z oblíbených",
"Add to favorites" : "Přidat do oblíbených",
"Error during preparing note for deletion." : "Chyba při přípravě vymazání poznámky.",
"The note has been changed in another session. Please choose which content should be saved." : "Poznámka byla upravena v jiném sezení. Zvolte, který obsah má být uložen.",
"Use version from server" : "Použít verzi ze serveru",
"Use current version" : "Použít stávající verzi",
"Empty note" : "Prázdná poznámka",
"Write …" : "Zapsat…",
"Details" : "Podrobnosti",
@ -41,6 +44,7 @@
"Exit full screen" : "Opustit celou obrazovku",
"Full screen" : "Na celou obrazovku",
"Save failed. Click to retry." : "Uložení se nezdařilo. Klikněte pro opětovný pokus.",
"Update conflict. Click for resolving manually." : "Konflikt aktualizace. Klikněte pro manuální řešení.",
"Set category" : "Nastavit kategorii",
"Category" : "Kategorie",
"Uncategorized" : "Nezařazené",

4
l10n/zh_HK.js

@ -34,6 +34,9 @@ OC.L10N.register(
"Remove from favorites" : "從最愛中移除",
"Add to favorites" : "加到我的最愛",
"Error during preparing note for deletion." : "準備刪除筆記時錯誤。",
"The note has been changed in another session. Please choose which content should be saved." : "該筆記在另一節中已更改。 請選擇應保存的內容。",
"Use version from server" : "使用伺服器版本",
"Use current version" : "使用目前版本",
"Empty note" : "無內容",
"Write …" : "編寫 ...",
"Details" : "詳細資料",
@ -43,6 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"Exit full screen" : "退出全螢幕",
"Full screen" : "全螢幕",
"Save failed. Click to retry." : "儲存失敗。點擊重試。",
"Update conflict. Click for resolving manually." : "更新發生抵觸,請手動處理",
"Set category" : "分類",
"Category" : "分類",
"Uncategorized" : "未分類",

4
l10n/zh_HK.json

@ -32,6 +32,9 @@
"Remove from favorites" : "從最愛中移除",
"Add to favorites" : "加到我的最愛",
"Error during preparing note for deletion." : "準備刪除筆記時錯誤。",
"The note has been changed in another session. Please choose which content should be saved." : "該筆記在另一節中已更改。 請選擇應保存的內容。",
"Use version from server" : "使用伺服器版本",
"Use current version" : "使用目前版本",
"Empty note" : "無內容",
"Write …" : "編寫 ...",
"Details" : "詳細資料",
@ -41,6 +44,7 @@
"Exit full screen" : "退出全螢幕",
"Full screen" : "全螢幕",
"Save failed. Click to retry." : "儲存失敗。點擊重試。",
"Update conflict. Click for resolving manually." : "更新發生抵觸,請手動處理",
"Set category" : "分類",
"Category" : "分類",
"Uncategorized" : "未分類",

Loading…
Cancel
Save