Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Daniel Hahler 0a2a1e241f
cmake: use LibFindMacros for utf8proc (#11114)
před 2 měsíci
..
YouCompleteMe contrib/ycm_extra_conf.py (#6257) před 2 roky
doxygen Change neovim.org references to neovim.io před 4 roky
gdb py: flake8 fixes před 4 měsíci
vim-addon-local-vimrc add .vimrc and src/.ycm_extra_conf.py před 5 roky
local.mk.example cmake: use LibFindMacros for utf8proc (#11114) před 2 měsíci
uncrustify.cfg contrib: Move uncrustify.cfg to contrib/ před 4 roky