Translated using Weblate: Romanian (ro) by Licaon Kter <licaon.kter@protonmail.com>

Currently translated at 97.6% (42 of 43 strings)

Co-authored-by: Licaon Kter <licaon.kter@protonmail.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/ro/
Translation: F-Droid/F-Droid metadata
This commit is contained in:
Licaon Kter 2024-04-05 22:40:40 +02:00 committed by Hans-Christoph Steiner
parent 92af80b655
commit 9348d13f05
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 3E177817BA1B9BFA
1 changed files with 7 additions and 9 deletions

View File

@ -1,15 +1,13 @@
* Revizuirea manipulării repo și a oglinzilor, UX și cod
* Revizuirea modului în care sunt reprezentate depozitele pentru utilizatori pentru a fi clar când o instalare vine din altă parte decât de pe f-droid.org.
* Arată previzualizări depozite
* Permiteți utilizatorilor să schimbe prioritatea depozitului la nivel global și pentru fiecare aplicație.
* F-Droid și F-Droid Basic suportă acum actualizări automate în fundal
* Anti-funcții personalizate sunt acum activate în mod implicit, în loc să fie dezactivate
* Pe Android 14, marcați apps cu versiunea SDK ca incompatibile #2692
* Suport pentru primirea URL-urilor depozitelor prin Partajare
* Clic lung pentru a copia link-uri, permisiuni și versiuni la App Details (@Tobias_Groza)
* Toate activitățile respectă tema zi/noapte
* Apps incompatibile afișate numai dacă sunt permise în Setări #41 (@pigpig)
* Actualizați utilizările de stocare externă pentru a funcționa cu targetSdkVersion 29
* Noi setări la gateway-uri IPFS
* Selectarea limbii pentru fiecare app în parte (@Licaon-Kter)
* F-Droid Basic a fost actualizat pentru a funcționa cu targetSdkVersion 34